trastockmeetspicwebb

För en vecka sedan genomfördes den 25e upplagan av Trästockfestivalen. Vi ville skapa en festival som var öppen för alla, en festival där alla fick chansen att uppleva kultur, träffa människor och ha kul. Många var vi också som fick den upplevelsen men tyvärr fick några uppleva något helt annat. Utsatta för sexuellt ofredande som inte bara påverkade deras festivalupplevelse utan också kan komma att påverka dem en lång tid framöver. Vi tycker det är fruktansvärt att dessa brott skett på vår festival men inte allra minst att de sker runt om i samhället.

Ingen ska behöva bli utsatt för detta oavsett vart hen befinner sig. Än är vi som samhälle inte på en plats där dessa brott inte sker, men tillsammans kan vi förändra de strukturer och normer som öppnar upp för dessa brott. Det är jättetråkigt när detta inträffar men också otroligt viktigt att det kommer upp i ljuset och anmäls. På så vis kan vi som arrangörer få en bättre bild av hur dessa brott ens kan ske och hur vi på bästa sätt kan motverka dem, samt ge polisen bästa möjlighet att utreda dessa brott. I de fall av anmälningar där det saknas målsägande uppmuntrar vi er som blivit drabbade att ta kontakt med polisen. Vi vet att det är svårt och jobbigt, mest av allt vill en kanske bara glömma allt och lämna det bakom sig. Men dessa brott ska inte tolereras, de ska anmälas och de ska utredas. På så vis kan även du som utsatt få hjälp, i form av till exempel stödsamtal.

Vi har fått flera mail och kommentarer av personer som utpekat vissa grupper som skyldig för dessa brott. Vi tycker det är hemskt att personer väljer att skylla dessa brott på enskilda grupper utifrån deras härkomst. Den gemensamma nämnaren för dessa brott är inte land, kultur eller religon. Den gemensamma nämnaren är män, oavsett bakgrund. Inte alla män, men vi är alla en del av de strukturer och normer som accepterar dessa handlingar. Det är vi tillsammans som måste leda förändringen, vi måste prata med varandra och vi måste säga ifrån när det sker rakt framför våra ögon.

Trästockfestivalen kommer fortsätta jobba för en så trygg festival som möjligt, vi kommer fortsätta lyfta dessa frågor internt och med vår publik. Tillsammans kan vi få ett samhälle där dessa brott inte sker.

Ta hand om varandra!

Behöver du stöd efter att du har varit utsatt? Kontakta tjejjouren via deras hemsida www.tjejjouren.se/guldstadens