festivalbuss2016webb2

När den 25:e upplagan av Trästockfestivalen i Skellefteå drar igång nästa helg kommer två stycken festivalbussar att finnas tillgängliga för nyanlända som bor utanför staden som vill besöka festivalen. Bakgrunden är att en stor del av de nyanlända har väldigt små ekonomiska tillgångar och dåliga transportförbindelser från bostadsorten och på så sätt inte kan uppleva kulturen. Det är Trästockfestivalen tillsammans med ABF och NJIE som har tagit initiativet att göra musiken och kulturen tillgänglig för alla.

- Trästockfestivalen har alltid varit gratis och tillgänglig för alla såtillvida att det inte har spelat någon roll hur mycket man har haft i plånboken, att ta sig till festivalen är däremot inte helt gratis. För de nyanlända som i många fall har endast 71 kr/dag att leva för så har man inte råd, ännu mindre om man har barn, säger Nils Andrén festivalgeneral på Trästockfestivalen.

Festivalbussarna kommer att rulla fredag och lördag tur och retur från Jörn och Lövånger. Detta är orter i Skellefteå Kommun som har tagit emot stora grupper nyanlända och som ligger på ett sådant långt avstånd från stadskärnan att det bara är bil eller buss som är det gångbara färdmedlet. För att nå ut till målgruppen har kontakt tagits med nyanlända på orterna och specialdesignade affischer tagits fram på Persiska, Arabiska och Tigrinja.

- Tanken på festivalbussarna kom vid ett möte mellan mig och Ramy från ABF, vi tyckte båda att idéen var bra men kändes långt bort pga att vi inte hade de ekonomiska medlen. Då hade vi redan börjat titta på ett samarbete med NJIE och vi är otroligt glada att de gillade ideén så att vi med gemensamma krafter kan gör detta möjligt.

NJIE kommer bjuda alla resenärer på ett pickning-kit och utöver bussarna har de ett eget område på festivalen, “kompispaviljongen” där vi uppmuntrar alla att träffa nya festivalkompisar på Träsockfestivalen.

Trästockfestivalen är den första festivalen i Sverige som tar detta initiativ och hoppas att det ska bidra till en ökad integration och att göra festivalen till en mötesplats för alla oavsett ålder, kön, tro eller etnicitet. Festivalen har som vision att vara Sveriges mest tillgängliga festival, någonting som man under de senaste fem åren jobbat hårt med. Förutom gratis inträde så jobbar man med varierande marknadsföring, handikappanpassade läktare, teckentolkning på storbildsskärm.