panelsamtal_trastock2017

Konsttältet flyttar in i Hallen 2019! 

På festivalen så kommer Hallen på Nordanå att inhysa det konsttältet tidigare år gett plats åt. Med nya lokaler och mer rum så ges det större möjligheter att skapa en öppen yta för olika kreativa uttryck! Våra förhoppningar är att kunna skapa en plattform för lokala och regionala kreatörer.

Vi ger plats åt, förutom en stående konstutställning, ett brett innehåll av film, workshop, musik och estradpoesi. Vilket görs möjligt tack vara engagerade samarbete så som Skellefteå bibliotek och Film i Västerbotten.

Vi ses i Konsthallen under Trästockfestivalen! 

Till Konsthallen och dess akter