trastock2018_bundle_webb

Dans: BUNDLE

FREDAG 17:00 – SCENEN

Ett dansinitiativ av Relational Regions, framfört av Riikka Laurilehto, Hampus Bergenheim, Anne Rönkkö och Valtteri Keinänen. BUNDLE är ett föränderligt knyte som lever i socio-performativa rum, livnär sig på friktionen mellan olika egenskaper och förenar det ena med det andra genom solidariskt annorlundaskapande. 

BUNDLE är ett band, en flock, en månghövdad varelse, en park med statyer, en del eller en helhet. BUNDLE undrar; när blir för andra, med varandra? 

Relational Regions är en plattform för danskonstnärer i Österbotten och Västerbotten som intresserar sig för dansens incitament i samhälleliga förhållanden. Samarbetet anammar konstskapande som sitt format och sammanflätar produktioner med sin regionala miljö – en urban koalition för att undersöka, utveckla och föreslå intima och lyhörda relationer mellan olika kroppar av mångfald och dess miljö.

Konstnärskapet vänder sig till framträdande som ett koreografiskt verktyg för att kritiskt utforska kroppen som ett medium för gränsöverskridande interaktion inom frågan; Hur kan vi arbeta med vår delaktighet inom befintlig koreografier för att lyfta fram andra former av tillsammansskap med vår miljö?