trastock2018_ellen_webb

Konst: Ellen Skafvenstedt

FREDAG & LÖRDAG – KONSTTÄLTET

Ellen Skafvenstedt är utbildad i Textilkonst på Konstfack och i Fri Konst på Umeå Konsthögskola. I sina textila arbeten använder hon sig av applikationsbroderi som teknik för att skapa collage-liknande bilder av material som hon hittar på gatan och i soptunnor. Hennes filmer är sammanfogade av klipp som hakar i varandra i en visuell associationskedja.

I videoverket “I like cats”, som hon presenterar på Trästockfestivalen, beskrivs ett händelseförlopp genom undertexterna till filmen. Historien börjar i en till synes oskyldig konversation mellan två personer, men utvecklas snart till en underlig situation där de roller som presenterats för oss börjar gå in i varandra. Texten ackompanjeras av filmklipp på abstrakta former som stötvis bryts upp av filmer på hundar.