EllenVikstrom_trastock2017

KONST: ELLEN WIKSTRÖM

KONSTTÄLTET – FREDAG & LÖRDAG

Ellen Vikström, är 23 år och från Sävar, två mil norr om Umeå. Sedan augusti 2016 bor hon i Malmö och studerar fri förberedande konst. Hon jobbar mest med videokonst. En ständigt återkommande utgångspunkt för hennes verk rör relationen mellan kropp och själ, det inre rummet i relation till det yttre rummet och överlag den förskjutning eller omvandling som sker när något okonkret blir konkret och något konkret blir okonkret