HansTjej_trastock2017

KONST: HANS TJEJ

KONSTTÄLTET – FREDAG & LÖRDAG

Hans Tjej är en kreativ outlet från den som står bakom, tittar, lyfter och klappar händerna. Under Hans Tjej produceras och revideras lösningar till nya idéer, skissas de fram trampoliner.

Hans Tjej har tidigare producerat:
”Hans Tjej -the rap sessions”, Hans tjej ”Experimentell Verkstad” och jobbar just nu på en egen utgivning av en novell som går under arbetsnamnet ” Tystnad. Brus.Tagning”