trastock2018_ludvig_webb

Ludvig Hedenström

LÖRDAG 17:15 – CAMPUSTÄLTET

Ludvig Hedenström kommer från Skellefteå. Han ska komma och framföra musik, ung som ny, gammal som förgäten. Han garanterar inte otrolighet eller misär utan är någonstans mitt emellan. Följ med!