panelsamtal_trastock2017

PANELSAMTAL: HULTURHUSET

Panelsamtal om Kulturhusets förankring i kulturen.

Kulturuttryck går på många sätt att likställa med verktyg för att utforska sin identitet. Vad händer när mycket av dialogen kring kulturhusets planer handlar om tillväxt före det verktyget? Nu när besluten är fattade och spaden ska sättas till marken måste samtalet från oss kulturälskare inriktas på hur huset blir så bra som möjligt. Vi måste fortsätta berätta för beslutsfattare vad som krävs för att Kulturhuset, utöver tillväxten, ska bli en plats för alla invånare att bland annat kunna utforska sin identitet.

Maria Wallin från Norrans kulturredaktion diskuterar möjligheterna med ett kulturhus med engagerad panel: Emilia Hallin, som i sitt arbete i kulturnämnden fått mycket insyn i kulturhusets planer, Magnus Johasson, som har en förankring i Skellefteås föreningsliv och Ellenor Lindgren som har erfarenhet från att vara kulturarbetande skådespelerska. Alla från beslutsfattare och folk som har varit insatta i varje insändare till alla som är helt nya inför diskussionen om kulturhuset är varmt välkomna.