panelsamtal2016webb

Trästockfestivalen arrangerar under årets festival panelsamtal för att diskutera mansrollen, manlighetsnormer och vad männen kan göra för att verka för ett jämställt samhälle och trygga festivaler. Fredagen 22 juli kl. 15:00 i festivalens konsttält.

Trästockfestivalen är en festival som ska vara trygg att besöka oavsett vad du har för kön, nationalitet, kläder, om du är där på dagen, på natten, om du bor på camping eller sover hemma. Av föreliggande anledning har vi under våren arbetat med hur vi ska belysa och ge tillfällen att diskutera manlighetsfrågor under festivalen.

Under festivalen samarbetar vi med Nattskiftet och Tjejjouren. Men efter händelser under andra festivaler i Sverige tidigare i sommar känner vi som festivalarrangörer att vi inte kan arrangera en festival utan att göra mer än de insatser vi från början tänkte under festivalen. Vi har redan innan festivalen hängt på kampanjen #killmiddag och uppmanat alla som definierar sig som män att diskutera manlighetsfrågor, attityder och normer. Nu tar vi ytterligare tag för att försöka skapa förändring.

- Den absoluta majoriteten av förövarna är män, vi kan inte fortsätta lägga över problemet på offren, det är dags att vi män tar vårt ansvar. Det är vi män som måste förändra oss och det är därför vi som måste diskutera problemet. Säger Albin Davidsson en av festivalens arrangörer.

För att synliggöra detta under festivalen kommer vi att arrangera en paneldiskussion utifrån olika manlighetsfrågor. Vi är ute efter ett samtal där män på ett enkelt sätt och med nu så “låga trösklar” det går på en scen, diskutera manlighet utifrån hur det ser ut idag, varför det ser ut som det gör men också hur vi kan nå en förändring. Moderator under samtalet kommer vara David Åkerlund och medverkar kommer Per Strömbro, Felix Marklund Norén, Johan Lindström och Claes Hedlund. Samtalet kommer att utgå ifrån Män för Jämställdhets initiativ och frågeställning.